Игри

Информация за страница Левски

Левски е град в Централна Северна България, Област Плевен. Също така изпълнява ролята на административен център на едноименната община. Разположен е в Дунавската равнина, Тученишко – Долноосъмски регион. Климатът е умерено континентален, което създава благоприятни условия за отглеждането на зеленчукови, овощни и зърнени култури. До 1897 г. градът носи името Караагач, което в превод от турски означава Черен бряст. Това е първото българско село, което след 1944 г. е обявено за град. Според историческите данни и проучвания още от най-древни времена на територията на общината е имало човешки живот. Намерени са останки от праисторически селища и археологически паметници от ранното християнство и средновековната култура. Преди освобождението от турско робство днешната гара е населена предимно от турци. През 1884 г. там отваря врати основно училище, а три години по-късно се построява и българска църква. През 1881 г. правителството на тогавашния премиер Драган Цанков предлага да се проучи построяването на жп линия София – Дунава. Две години по-късно със закон от 15 февруари 1883 г. строежът стартира.

    Именно по това време се строи железопътният възел край гара Левски. На 8 ноември 1899 г. линията официално е открита от Княз Фердинанд. Първият градуостройствен план на гарата се приема през 1912 г., като се създават производствени предприятия и културни учреждения. Развиват се голям брой професии като шивачество, обущарство, дърводелство, дюлгерство и много други. В началото на 1927 г. започва строеж на птицекланица за износ във вагони на живи птици за Италия и Австрия. Работата постепенно се увеличава, като в началото се изнасят птици в специални вагони с хранилки и придружители. По инициатива на местната интелигенция още през 1912 г. се разкрива прогимназия, а 10 години по-късно – и непълна гимназия до 10-ти клас. Пълната такава се открива през 1939 г. Сегашната гимназия се нарича Крум  Попов и е кръстена на първия земеделец кмет на София, който е роден в града. Също така се открива лекарски участък, като същевременно в гарата се настаняват и двама практикуващи лекари- д-р Николов и д-р Белчев. Целият живот на селището, което постепенно израства пред очите на местните жители, е пряко свързан с жп линията и оформянето на железопътния възел.

    Това помага и на населението, което именно в железницата намира своя основен поминък. Те работят при нейния строеж, а по-късно активно участват и в поддръжката. Първият началник на станция Левски със заповед номер 1534 е Ат.Велев, който е официално назначен на 29.10.1899 г. Велев е човек с професионален опит и висока култура, което позволява на Велев не просто да бъде железничар, но така също и учител по железопътно дело на назначените стрелочници, кантонери и маневристи. Във вечерните часове той пък е водещия организатор в читалището. На територията на общината има няколко католически села – Малчика, Трънчовица. Що се отнася до това какво вероизповедание изповядват местните жители, това е източното православие. Също така отделни групи са мюсюлмани, католици и евангелисти. Сегашният кмет на общината се казва Любка Александрова, която е представител на Българската социалистическа партия – БСП. Тя печели на втори тур срещу другия претендент Георги Караджов от Коалиция За Левски.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker